klik op een foto voor de teaminformatie

Topsponsor VV Beekbergen Topsponsor VV Beekbergen Topsponsor VV Beekbergen Topsponsor VV Beekbergen Topsponsor VV Beekbergen
Topsponsor VV Beekbergen Topsponsor VV Beekbergen Topsponsor VV Beekbergen

Het Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief

Inzenden items voor facebook en website

Als u interessant nieuws, een verslag, foto's oproepen e.d. heeft voor de website c.q. facebook, mail dat dat naar het email adres: redactie@vvbeekbergen.nl

17-11-2015 De algemene ledenvergadering

Voor 14 december aanstaande heeft het bestuur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeschreven.

Op deze voor alle leden en ouders van jeugdleden toegankelijke vergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen seizoen en geeft zij inzicht in de plannen en het verloop van het huidige seizoen.

Een belangrijk onderdeel van de ALV is het kiezen van de bestuursleden van de vereniging.

Volgens de statuten is het zo dat bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en dan aftredend zijn.

Zij kunnen dan, als zij daartoe bereid zijn, worden herkozen of indien dit niet het geval is worden opgevolgd door nieuwe leden die tijdens de ALV als kandidaat-bestuursleden door het bestuur of door de leden zijn voorgedragen.

Bij de komende ALV treden er 3 bestuursleden af. Op de eerste plaats onze voorzitter Dick Lubberhuizen, ons bestuurslid Jeugdzaken/commerciële zaken Henk Boeve en ons bestuurslid algemene zaken Robbert Jelle van Rijkom.

Dick en Henk vertrekken volgens de reeds bij hun aantreden gemaakte afspraken en Robbert Jelle vertrekt omdat hij zijn bestuursfunctie niet meer kan combineren met een baan buiten de plaats en thuis 2 kleine opgroeiende kinderen.

Henk en Robbert-Jelle hebben beide echter wel aangegeven deel te blijven uitmaken van de commissies waarvan zij als bestuurslid reeds lid waren en Henk heeft zich bovendien bereid verklaard in nog een extra commissie plaats te nemen.

Dick blijft voor het bestuur en de vereniging beschikbaar voor hand- en spandiensten.

Inclusief Jan Denekamp, die afgelopen maanden al vertrok, telt het bestuur per 14 december dus 4 minder leden minder dan afgelopen december.

De werkzaamheden van Henk Boeve zijn de afgelopen maanden, conform de afspraak bij hun aantreden, overgenomen door Floris de Ru en Henk Calot.

Het vertrek van Jan Denekamp zal worden opgevangen door een herstructurering van de bestuurstaken waardoor Henk Calot verantwoordelijk wordt voor voetbalzaken algemeen met daarbij grotere verantwoordelijkheden voor een sterkere, professionelere TC senioren en de Jeugdcommissie.

Met het vertrek van Dick zit het bestuur wel in zijn maag, omdat er tot op heden niemand bereid is gevonden zijn functie vanaf 14 december over te nemen.

Daarbij is het een van de mooiste functies binnen het bestuur. Een functie die dankzij de organisatie die Dick en bestuur hebben opgezet en door alles wat er de afgelopen jaren al heeft plaats gevonden, een stuk lichter is dan de afgelopen jaren.

Je springt bij wijze van spreken als nieuwe voorzitter op een rijdende trein!

De vraag is echter wie wordt die nieuwe voorzitter, wie pakt de handschoen op en loodst VV Beekbergen met zijn medebestuursleden door de komende 3 jaar.

Geïnteresseerd, neem binnenkort eens contact op met een van de huidige bestuursleden en hoor van hen hoeveel voldoening het geeft onze vereniging mee te besturen.

Namens het bestuur Rob de Vries, secretaris (secretarisvvb@outlook.com

11-11-2015 Douchen na training en wedstrijden.

We zien de laatste tijd met grote regelmaat spelers na afloop van de training of wedstrijd in hun wedstrijd / trainings kleding naar huis gaan.

Bij VV Beekbergen zouden we graag zien dat onze jeugdleden na afloop van hun training of wedstrijd gaan douchen en wel om de volgende redenen.

Ook hygiëne en gezondheid is een aspect. Voetbal is een leuke en intensieve sport waarbij je regelmatig vuil wordt en bezweet raakt. Douchen is dan belangrijk omdat daardoor blessures en ziekten kunnen worden voorkomen en natuurlijk ook vanuit het oogpunt van hygiëne.

We vragen aan iedereen om in de kleedkamer badslippers te dragen en niet op blote voeten te lopen. Hierdoor kunnen in het bijzonder aandoeningen als voetschimmel en voetwratten worden voorkomen.

Bij V.V. Beekbergen. gaan we er dus van uit dat alle spelers na de wedstrijd douchen. Natuurlijk kunnen er bijvoorbeeld medische redenen zijn om uw kind niet te laten douchen. Vanzelfsprekend wordt hier rekening mee gehouden. Wij vragen de ouders dit kenbaar te maken bij de trainer of teamleider.

TC Jeugd
07-11-2015 Gebruik kunstgrasveld tijdens de winter periode.

M.b.t. het gebruik van het kunstgrasveld tijdens de winterperiode is vorige winter onduidelijkheid geweest wanneer je wel of niet op het kunstgrasveld mag trainen.

De volgende spelregels zijn hierover afgesproken met de consul Arie Wilbrink.
  • Op het moment dat er sneeuw op het kunstgras veld ligt mag er door geen enkel team worden getraind op het kunstgrasveld.
  • Dan mag er wel getraind worden op de grasvelden.
  • Als de dooi invalt en een gedeelte van het kunstgrasveld is weer groen en het andere gedeelte is nog bedekt met sneeuw dan mag er niet getraind worden op het kunstgrasveld.
  • Dan mag er wel getraind worden op de grasvelden.
Er is bij VV Beekbergen maar een persoon die bepaald of er weer getraind mag worden op het kunstgrasveld en dat is de consul. De consul zal dit ook tijdig vermelden op de site bij VV Beekbergen.

De consul informeert de TC Jeugd ( ook tijdelijke voor de senioren) als het kunstgrasveld is afgekeurd. TC jeugd informeert alle trainers.

Mochten er naar aanleiding over deze afspraken vragen zijn dan hoor ik dat graag.

TC Jeugd
05-11-2015 Vacature Sponsorcommissie VV Beekbergen

VV Beekbergen is een voetbalvereniging waar zo’n vijfhonderd voetballers actief zijn. Daarnaast kennen wij honderden ouders en grootouders die door de band met onze spelers verbonden zijn aan de vereniging. Met de toekomst van de leden zit het ook wel goed; Het grootste deel van de leden is jeugdlid.

VV Beekbergen wil al zijn spelers, selectie en niet-selectie, een goede opleiding geven met gekwalificeerde trainers en goede faciliteiten. Echter vragen al deze zaken een gezonde financiële basis, waarbij contributie niet de enige inkomstenbron kan zijn.

Sponsoring is een manier voor VV Beekbergen om de contributiebedragen op een acceptabel niveau te houden, zodat onze vereniging voor iedereen toegankelijk is, ongeacht de financiële situatie of afkomst. Het gebruik maken van de mogelijkheden voor sponsoring, stelt ons in staat om faciliteiten te bieden aan onze spelers en leden die anders niet mogelijk zijn. De sponsoren zijn daarom enorm belangrijk voor onze vereniging.

VV Beekbergen biedt daarom een breed portfolio aan mogelijkheden aan bedrijven en instellingen om hun naamsbekendheid te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn sponsoring van borden langs het hoofdveld, advertenties in ons clubmagazine of een schermreclame in ons clubhuis.

Om VV Beekbergen en onze sponsoren maximaal te blijven ondersteunen, zijn we nu op zoek naar versterking van onze sponsorcommissie. We kunnen zeker 1 a 2 personen gebruiken.

Draagt u onze club en/of onze jeugdafdeling een warm hart toe dan zijn wij op zoek naar u. Met slechts een aantal uren in de maand kunt u al van grote waarde zijn.

Voelt u zich aangesproken of heeft u nog vragen bel ons:
Henk Boeve: 06-53144446
Andre Driessen: 06-51210668

copyright V.V. Beekbergen

Webdesign Beekbergen