Beleidsplan - www.vvbeekbergen.nl

Beleidsplan

Beleidsplan

Voetballen bij V.V. Beekbergen, nu verder

V.V. Beekbergen staat voor een dorpse voetbalvereniging waarbij alle leden en vrijwilligers zich thuisvoelen en samenkomen. Leden kunnen op een sociale, sportieve en plezierige manier en op een voor ieder lid passend niveau voetballen. Kernwoorden binnen onze voetbalvereniging zijn respect, beleving, sportief gedrag, spelplezier, saamhorigheid en gemoedelijkheid. V.V. Beekbergen zet zich in voor verschillende typen voetbal:

  • Veld- en zaalvoetbal
  • Heren, dames en jeugd
  • Zaterdag en zondagvoetbal
  • Prestatief en recreatief


Daarbij zet de vereniging zich in dat een ieder op zijn eigen hoogste niveau kan voetballen en elk team op bijpassend niveau. De vereniging is er voor inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen en mensen daarbuiten die de vereniging een warm hart toedragen. De vereniging functioneert door taken te verdelen: we doen het samen, samen met leden, vrijwilligers, sponsoren en een ieder die zich voor de club in wil zetten. Uitgangspunt daarbij is een gezond en transparant financieel beleid.

Speerpunten
In de periode 2018 – 2021 zet de vereniging in op de volgende speerpunten:

Verbreding voetbaldoelgroep
In de komende vier jaar behoudt en werft de vereniging leden door in te spelen op ontwikkelingen in de
vraag. Walking Football, 35+ competitie, 7*7 en KicksFit zijn voorbeelden van aanbod met
mogelijkheden voor ledenwerving en behoud.

Spelplezier jeugd
De jeugd ervaart spelplezier in het voetballen. Dit leidt tot een grotere binding met de club,
ledenbehoud en meer doorstroming naar de senioren.
Voor de JO13, JO15, JO17 en JO19 jeugd is de doelstelling om in elke categorie twee teams te
kunnen maken zodat er “op niveau” gevoetbald kan worden.
Doelstelling voor de jongere jeugd: 30% van het totaal aantal basisschoolleerlingen van OBS
Beekbergen, PCBO Lieren en OBS Oosterhuizen is lid.

Vrijwilligersbeleid
Het aantal leden en niet-leden dat zich inzet voor het reilen en zeilen van de vereniging bedraagt
tenminste 35% van het voetballende ledenaantal. Er wordt structureel aandacht besteed aan het
werven en begeleiden van vrijwilligers. De nadruk ligt hierbij op technisch kader, leiders en
kantinebezetting.
Vrijwilligers werken samen en voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd.
De jeugdcommissie organiseert jaarlijks voor alle jeugdteams een “startbijeenkomst” met spelers en
ouders waarin o.a. huisregels, voorkomende taken e.d. worden besproken.

Gezonde en transparante financiering
Vanaf 2020 heeft VV Beekbergen een sluitende begroting en een structureel een positief saldo op
de rekening. Er is een kostendekkend plan voor jaarlijkse kosten.
Op dit moment is er een goed inzicht in de financiële situatie.

Het volledige beleidsplan is in te zien via de link

Beleidsplan VVB

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!